ნიუ იორკი, სინექდოკი

არსებობს საინტერსო მეტაფორა - მეოთხე კედლის დანგრევა.  მეოთხე კედელს   იმ გამყოფ საზღვარს უწოდებენ რომლის ერთ მხარესაც მაყურებლები არიან, ხოლო მეორე მხარეს მსახიოები, რომლებიც თავიანთ სამყაროში არსებობენ და მაყურებლებს ვერ ხედავენ. მეოთხე კედლის ჩამოშლისას პირდაპირ ან ირიბად ეს საზღვარი ირღვევა და ორი სამყარო ერთმანეთთან კავშირდება. პირდაპირი ხერხით ეს შეიძლება იყოს მსახიობის კამერისკენ მიმართული მზერა და ჩვენთვის გამიზნული რაიმე წინადადება. სხვა შემთხვევაში კი ეს ყველაფერი ქმედებით და წარმოდგენით მიიღწევა.

ჩარლი კაუფმანის ფილმში Synecdoche, New York  კედელი ისე ნელ-ნელა ირღვევა შეიძლება ვერც კი შევნიშნოთ, სანამ ერთიანად არ ამოვყოფთ თავს პერსონაჟებთან ერთად. ფილმი ცხოვრებას, ურთიერთობებს და ადამიანის ცნობიერებას იკვლევს.


Synecdoche, New York (2008) - IMDb
Synecdoche, New York: Directed by Charlie Kaufman. With Philip Seymour Hoffman, Catherine Keener, Sadie Goldstein, Tom Noonan. A theatre director struggles with his work, and the women in his life, as he creates a life-size replica of New York City inside a warehouse as part of his new play.